W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 

ul. Czarnieckiego 16
37–500 Jarosław

 

tel.: (+48) 16 624 46 40
fax: (+48) 16 624 46 40

 

email: pwste@pwste.edu.pl

 

NIP: 7921794406
REGON: 650894385

Ważny komunikat

Począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r. składanie JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) jest dopuszczalne jedynie w formie elektronicznej, co oznacza przesłanie oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Z dniem 18 października 2018 r. powyższy wymóg obligatoryjnej formy elektronicznej pod rygorem nieważności, będzie dotyczył wszystkich dokumentów, o których mowa w art. 10a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (m.in. ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

Z nadejściem powyższych dat, niedopuszczalne będzie złożenie ww. dokumentów w formie pisemnej („papierowej")!

Konieczne staje się zatem wyposażenie osób, składających w toku postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwalifikowany podpis elektroniczny, a także dostosowanie (procedur wewnętrznych i odpowiednie przeszkolenie pracowników dla zapewnienia sprawnego składania ww. dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

W każdym prowadzonym postępowaniu zamawiający będzie określał szczegółowe rodzaje, sposób użycia itd., środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem których będzie się odbywać komunikacja między zamawiającym a wykonawcą.

Odstępstwo od komunikacji elektronicznej będzie dopuszczalne jedynie wyjątkowo i tylko w zakresie w jakim użycie środków komunikacji elektronicznej jest wyłączone z uwagi na okoliczności wymienione w art. 10c ust 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed 18 kwietnia 2018 r. JEDZ składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 17 ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

Natomiast w postępowaniach wszczętych począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r. JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Powiadom znajomego