Zarządzeniem nr 3/2020 Prorektor ds. studenckich PWSTE w Jarosławiu powołał Komisję Dyscyplinarna ds. studentów oraz Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną 

Komisja Dyscyplinarna ds. studentów w składzie :

1. dr Alicja Kłos – przedstawiciel nauczycieli akademickich z Instytutu Ochrony Zdrowia,
2. dr Marek Uryniak – przedstawiciel nauczycieli akademickich z Instytutu Ekonomii i Zarządzania,
3. prof. ucz. dr hab. Janusz Dąbrowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich z Instytutu Inżynierii Technicznej,
4. dr Iwona Dudzik – przedstawiciel nauczycieli akademickich z Instytutu Humanistycznego,
5. dr Tomasz Kotliński – przedstawiciel nauczycieli akademickich z Instytutu Stosunków Międzynarodowych,
6. Marlena Pic – przedstawiciel studentów z Instytutu Ekonomii i Zarządzania,
7. Gabriela Pawlak – przedstawiciel studentów z Instytutu Inżynierii Technicznej,
8. Renata Chamik – przedstawiciel studentów z Instytutu Stosunków Międzynarodowych,
9. Łucja Wołoszyn– przedstawiciel studentów z Instytutu Humanistycznego,
10. Gabriela Zasońska – przedstawiciel studentów z Instytutu Ochrony Zdrowia.

 
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. studentów w składzie :

1.mgr Elżbieta Sadlik– przedstawiciel nauczycieli akademickich z Instytutu Ochrony Zdrowia,
2.prof. dr hab. Stanisław Popek– przedstawiciel nauczycieli akademickich z Instytutu Ekonomii i Zarządzania,
3. dr inż. Jan Cisek– przedstawiciel nauczycieli akademickich z Instytutu Inżynierii Technicznej,
4.prof. ucz dr hab. Witold Ostafiński – przedstawiciel nauczycieli akademickich z Instytutu Humanistycznego,
5. dr Małgorzata Grzesik – Kulesza– przedstawiciel nauczycieli akademickich z Instytutu Stosunków Międzynarodowych,
6. Jakub Kozłowski– przedstawiciel studentów z Instytutu Ekonomii i Zarządzania,
7. Michał Wierzbowicz– przedstawiciel studentów z Instytutu Inżynierii Technicznej,
8. Renata Ingielewicz– przedstawiciel studentów z Instytutu Stosunków Międzynarodowych,
9. Alina Laska– przedstawiciel studentów z Instytutu Humanistycznego,
10. Kornelia Szpunar– przedstawiciel studentów z Instytutu Ochrony Zdrowia.