Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu


ul. Czarnieckiego 16
37–500 Jarosław


tel.: (+48) 16 624 46 40
fax: (+48) 16 624 46 40


email: pwste@pwste.edu.pl


NIP: 7921794406
REGON: 650894385

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Dostawa urządzenia do badania propagacji fal w gruncie oraz wyposażenia i przyrządów do pomiaru dla Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław

zamówienie na Dostawa urządzenia do badania propagacji fal w gruncie oraz wyposażenia i przyrządów do pomiaru dla Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław

nr sprawy DAG/PN/4/2019

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena powyżej progu 221 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert skrzynka ePuap: /pwste/SkrytkaESP [PWSTE w Jarosławiu]

zamówienie na: Przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego na Poziomie B1/B2 dla 16 osób oraz egzaminu na poziomie B2/C1 dla 5 osób oraz wydanie certyfikatów TELC

zamówienie na Przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego na Poziomie B1/B2 dla 16 osób oraz egzaminu na poziomie B2/C1 dla 5 osób oraz wydanie certyfikatów TELC

nr sprawy DAG/ZO/33/07/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria - parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Przeprowadzenie kursów specjalistycznych i dokształcających dla studentów PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Przeprowadzenie kursów specjalistycznych i dokształcających dla studentów PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/PN/6/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

cena poniżej progu 221 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego na Poziomie B1/B2 dla 17 osób oraz egzaminu na poziomie B2/C1 dla 4 osób oraz wydanie certyfikatów TELC

zamówienie na Przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego na Poziomie B1/B2 dla 17 osób oraz egzaminu na poziomie B2/C1 dla 4 osób oraz wydanie certyfikatów TELC

nr sprawy DAG/ZO/31/06/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Zakup oraz dostawa materiałów biurowych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Zakup oraz dostawa materiałów biurowych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/32/06/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Zakup oraz dostawa materiałów biurowych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Zakup oraz dostawa materiałów biurowych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/30/06/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Organizacja wycieczki dla pracowników PWSTE w Jarosławiu oraz osób uprawnionych „Dolny Śląsk-Drezno-Szwajcaria Saksońska”

zamówienie na Organizacja wycieczki dla pracowników PWSTE w Jarosławiu oraz osób uprawnionych „Dolny Śląsk-Drezno-Szwajcaria Saksońska”

nr sprawy DAG/ZO/29/06/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego na poziomie B1/B2 dla 19 osób oraz egzaminu na poziomie B2/C1 dla 3 osób

zamówienie na Przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego na poziomie B1/B2 dla 19 osób oraz egzaminu na poziomie B2/C1 dla 3 osób

nr sprawy DAG/ZO/28/06/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Dostawa podręcznika instrukcyjnego w ramach projektu

zamówienie na Dostawa podręcznika instrukcyjnego w ramach projektu

nr sprawy DAG/ZO/27/06/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Zakup oraz dostawa książek do biblioteki PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Zakup oraz dostawa książek do biblioteki PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/26/06/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Zakup oraz dostawa podręczników do metodyki nauczania języków obcych dla biblioteki PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Zakup oraz dostawa podręczników do metodyki nauczania języków obcych dla biblioteki PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/25/06/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Organizacja wycieczki dla pracowników PWSTE w Jarosławiu oraz osób uprawnionych

zamówienie na Organizacja wycieczki dla pracowników PWSTE w Jarosławiu oraz osób uprawnionych

nr sprawy DAG/ZO/24/06/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Zakup oraz dostawa przyborów do sprzątania na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Zakup oraz dostawa przyborów do sprzątania na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/23/06/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Remont sanitariatów na parterze i piętrze oraz remont kuchni na parterze i piętrze Budynku AKADEMIK VICTORIA

zamówienie na Remont sanitariatów na parterze i piętrze oraz remont kuchni na parterze i piętrze Budynku AKADEMIK VICTORIA

nr sprawy DAG/PN/3/2019

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Rektorat, Kancelaria pokój 1

zamówienie na: Zakup oraz dostawa środków chemicznych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Zakup oraz dostawa środków chemicznych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/22/05/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Dostawa podręczników instrukcyjnych w ramach projektu

zamówienie na Dostawa podręczników instrukcyjnych w ramach projektu

nr sprawy DAG/ZO/21/05/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Przygotowanie i dostarczenie poczęstunku dla 90 uczestników Uniwersytetu Dzieci w ramach zorganizowanego pikniku naukowego „W świecie fizyki”

zamówienie na Przygotowanie i dostarczenie poczęstunku dla 90 uczestników Uniwersytetu Dzieci w ramach zorganizowanego pikniku naukowego „W świecie fizyki”

nr sprawy DAG/ZO/20/05/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Dostawa podręczników instrukcyjnych w ramach projektu

zamówienie na Dostawa podręczników instrukcyjnych w ramach projektu

nr sprawy DAG/ZO/17/05/2019

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Dostawa oraz zakup książek na potrzeby biblioteki PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Dostawa oraz zakup książek na potrzeby biblioteki PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy AEPU/5/05/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia aukcja elektroniczna

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa paliw płynnych (benzyna bezołowiowa, olej napędowy) na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Dostawa paliw płynnych (benzyna bezołowiowa, olej napędowy) na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/19/05/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert bud. Rektorat, Kancelaria pokój nr 1

zamówienie na: Przygotowanie poczęstunku dla max. 90 uczestników Uniwersytetu Dzieci

zamówienie na Przygotowanie poczęstunku dla max. 90 uczestników Uniwersytetu Dzieci

nr sprawy DAG/ZO/16/04/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Zakwaterowanie i wyżywienie 28 studentów PWSTE - uczestników wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie kreatywnym

zamówienie na Zakwaterowanie i wyżywienie 28 studentów PWSTE - uczestników wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie kreatywnym

nr sprawy DAG/ZO/15/04/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Dostawa, zakup i montaż regałów do Archiwum PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Dostawa, zakup i montaż regałów do Archiwum PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy AEPU/4/04/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia aukcja elektroniczna

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Przygotowanie podłoża i posadowienie kontenerów magazynowych

zamówienie na Przygotowanie podłoża i posadowienie kontenerów magazynowych

nr sprawy DAG/PN/2/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena poniżej 5 548 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij