Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu


ul. Czarnieckiego 16
37–500 Jarosław


tel.: (+48) 16 624 46 40
fax: (+48) 16 624 46 40


email: pwste@pwste.edu.pl


NIP: 7921794406
REGON: 650894385

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych, wraz z przebudową i budową niezbędnych urządzeń budowlanych i infrastruktury technicznej na terenie PWSTE przy ul. Czarnieckiego 16

zamówienie na Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych, wraz z przebudową i budową niezbędnych urządzeń budowlanych i infrastruktury technicznej na terenie PWSTE przy ul. Czarnieckiego 16

nr sprawy DAG/PN/19/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena powyżej 30 000

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: dostawę sprzętu i oprogramowania do Laboratoriów Geodezyjno - Kartograficznych PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na dostawę sprzętu i oprogramowania do Laboratoriów Geodezyjno - Kartograficznych PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/PN/16/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert ePuap: /pwste/SkrytkaESP

zamówienie na: Zakup i dostawa podręczników w ramach projektu

zamówienie na Zakup i dostawa podręczników w ramach projektu

nr sprawy DAG/ZO/48/10/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni pielęgniarskich PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni pielęgniarskich PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/PN/17/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena powyżej progu 221 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert skrzynka ePuap: /pwste/SkrytkaESP [PWSTE w Jarosławiu]

zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego

nr sprawy DAG/ZO/50/10/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Dostawa sprzętu i oprogramowania do Laboratoriów Informatycznych PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Dostawa sprzętu i oprogramowania do Laboratoriów Informatycznych PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/PN/15/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena powyżej progu 221 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert skrzynka ePuap: /pwste/SkrytkaESP [PWSTE w Jarosławiu]

zamówienie na: Zakup i dostawa podręczników w ramach projektu

zamówienie na Zakup i dostawa podręczników w ramach projektu

nr sprawy DAG/ZO/42/10/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Przygotowanie do druku i druk pozycji książkowej

zamówienie na Przygotowanie do druku i druk pozycji książkowej

nr sprawy DAG/ZO/49/10/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego na Poziomie B1/B2 oraz egzaminu na poziomie B2/C1

zamówienie na Przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego na Poziomie B1/B2 oraz egzaminu na poziomie B2/C1

nr sprawy DAG/ZO/40/09/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Wynajem autokaru/autokarów i usługa transportowa uczestników Uniwersytetu dzieci w ramach projektu

zamówienie na Wynajem autokaru/autokarów i usługa transportowa uczestników Uniwersytetu dzieci w ramach projektu

nr sprawy DAG/ZO/43/10/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Uniwersytetu dzieci w ramach projektu

zamówienie na Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Uniwersytetu dzieci w ramach projektu

nr sprawy DAG/ZO/44/10/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Montaż z dostawą kotła grzewczego wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji C.O. oraz rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb cieplnych budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSTE w Jarosławiu.

zamówienie na Montaż z dostawą kotła grzewczego wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji C.O. oraz rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb cieplnych budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSTE w Jarosławiu.

nr sprawy DAG/ZO/46/10/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Zakup oraz dostawa książek do Biblioteki w PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Zakup oraz dostawa książek do Biblioteki w PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/47/10/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Zakup oraz dostawa podręczników do nauczania języków obcych w PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Zakup oraz dostawa podręczników do nauczania języków obcych w PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/45/10/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Zakup oraz dostawa sprzętu i preparatów kosmetycznych na potrzeby kierunku kosmetologia w PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Zakup oraz dostawa sprzętu i preparatów kosmetycznych na potrzeby kierunku kosmetologia w PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/41/10/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Wydawnictwo albumowe promujące funkcjonowanie programu Erasmus+ w PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Wydawnictwo albumowe promujące funkcjonowanie programu Erasmus+ w PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/39/09/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Zakup wielomodułowego zestawu laboratorium fonetyczno-językowego na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Zakup wielomodułowego zestawu laboratorium fonetyczno-językowego na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/PN/18/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Dostawa sprzętu komputerowego, telewizorów, projektorów i ekranów interaktywnych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Dostawa sprzętu komputerowego, telewizorów, projektorów i ekranów interaktywnych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/PN/12/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena powyżej 30 000

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Zakup i dostawa papieru ksero na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Zakup i dostawa papieru ksero na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/38/09/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Dostawa wyposażenia laboratorium automatyki i elektroniki na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Dostawa wyposażenia laboratorium automatyki i elektroniki na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/PN/14/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa urządzenia do badania propagacji fal w gruncie dla Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław

zamówienie na Przedmiotem zamówienia jest: dostawa urządzenia do badania propagacji fal w gruncie dla Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław

nr sprawy DAG/PN/11/2019

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert ePuap: /pwste/SkrytkaESP

zamówienie na: Przeprowadzenie certyfikowanych kursów specjalistycznych dla studentów oraz pracowników PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Przeprowadzenie certyfikowanych kursów specjalistycznych dla studentów oraz pracowników PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/PN/13/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert 37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, Rektorat Kancelaria

zamówienie na: Zakup oraz dostawa sprzętu i materiałów medycznych na potrzeby kierunku pielęgniarstwo w PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Zakup oraz dostawa sprzętu i materiałów medycznych na potrzeby kierunku pielęgniarstwo w PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/37/09/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Zakup programu do tworzenia portretu pamięciowego sprawcy , licencja edukacyjna na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Zakup programu do tworzenia portretu pamięciowego sprawcy , licencja edukacyjna na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/36/08/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE budynek Rektoratu, Kanelaria pokój 1

zamówienie na: Zakup i dostawa drukarki etykiet, drukarki fiskalnej i czytników kodów kreskowych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Zakup i dostawa drukarki etykiet, drukarki fiskalnej i czytników kodów kreskowych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/35/08/19

zamawiający Państwowa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im.ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE budynek Rektoratu, Kancelaria pokój nr 1

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij