Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu


ul. Czarnieckiego 16
37–500 Jarosław


tel.: (+48) 16 624 46 40
fax: (+48) 16 624 46 40


email: pwste@pwste.edu.pl


NIP: 7921794406
REGON: 650894385

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Remont sanitariatów na parterze i piętrze oraz remont kuchni na parterze i piętrze Budynku AKADEMIK VICTORIA

zamówienie na Remont sanitariatów na parterze i piętrze oraz remont kuchni na parterze i piętrze Budynku AKADEMIK VICTORIA

nr sprawy DAG/PN/3/2019

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Rektorat, Kancelaria pokój 1

zamówienie na: Dostawa podręczników instrukcyjnych w ramach projektu

zamówienie na Dostawa podręczników instrukcyjnych w ramach projektu

nr sprawy DAG/ZO/21/05/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Przygotowanie i dostarczenie poczęstunku dla 90 uczestników Uniwersytetu Dzieci w ramach zorganizowanego pikniku naukowego „W świecie fizyki”

zamówienie na Przygotowanie i dostarczenie poczęstunku dla 90 uczestników Uniwersytetu Dzieci w ramach zorganizowanego pikniku naukowego „W świecie fizyki”

nr sprawy DAG/ZO/20/05/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Dostawa podręczników instrukcyjnych w ramach projektu

zamówienie na Dostawa podręczników instrukcyjnych w ramach projektu

nr sprawy DAG/ZO/17/05/2019

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Dostawa oraz zakup książek na potrzeby biblioteki PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Dostawa oraz zakup książek na potrzeby biblioteki PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy AEPU/5/05/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia aukcja elektroniczna

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa paliw płynnych (benzyna bezołowiowa, olej napędowy) na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Dostawa paliw płynnych (benzyna bezołowiowa, olej napędowy) na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/19/05/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert bud. Rektorat, Kancelaria pokój nr 1

zamówienie na: Przygotowanie poczęstunku dla max. 90 uczestników Uniwersytetu Dzieci

zamówienie na Przygotowanie poczęstunku dla max. 90 uczestników Uniwersytetu Dzieci

nr sprawy DAG/ZO/16/04/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Zakwaterowanie i wyżywienie 28 studentów PWSTE - uczestników wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie kreatywnym

zamówienie na Zakwaterowanie i wyżywienie 28 studentów PWSTE - uczestników wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie kreatywnym

nr sprawy DAG/ZO/15/04/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Dostawa, zakup i montaż regałów do Archiwum PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Dostawa, zakup i montaż regałów do Archiwum PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy AEPU/4/04/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia aukcja elektroniczna

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Przygotowanie podłoża i posadowienie kontenerów magazynowych

zamówienie na Przygotowanie podłoża i posadowienie kontenerów magazynowych

nr sprawy DAG/PN/2/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena poniżej 5 548 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Dostawa sprzętu i wyposażenia - Laboratorium fizyczne - doposażenie dla Instytutu Inżynierii Technicznej

zamówienie na Dostawa sprzętu i wyposażenia - Laboratorium fizyczne - doposażenie dla Instytutu Inżynierii Technicznej

nr sprawy DAG/PN/1/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena powyżej progu 221 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert skrzynka ePuap: /pwste/SkrytkaESP [PWSTE w Jarosławiu]

zamówienie na: Dostawa i zakup tonerów i tuszy do drukarek na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Dostawa i zakup tonerów i tuszy do drukarek na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy AEPU/2/03/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia aukcja elektroniczna

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: zakup i dostawa podręczników w ramach projektu

zamówienie na zakup i dostawa podręczników w ramach projektu

nr sprawy DAG/ZO/12/03/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: Zakup i dostawa wideoprojektora do doposażenia sali komputerowej na potrzeby PWSTE

zamówienie na Zakup i dostawa wideoprojektora do doposażenia sali komputerowej na potrzeby PWSTE

nr sprawy DAG/ZO/11/03/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Rektorat, Kancelaria pokój nr 1

zamówienie na: Dostawa podręczników w ramach projektu

zamówienie na Dostawa podręczników w ramach projektu

nr sprawy DAG/ZO/10/03/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 EUR

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria – parter, budynek Rektoratu PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

zamówienie na: zakup i dostawa podręczników w ramach projektu

zamówienie na zakup i dostawa podręczników w ramach projektu

nr sprawy DAG/ZO/8/03/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria, Budynek Rektoratu pokój 1

zamówienie na: Zakup oraz dostawa podręczników do metodyki nauczania języków obcych dla biblioteki PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Zakup oraz dostawa podręczników do metodyki nauczania języków obcych dla biblioteki PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/5/01/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE, budynek Rektoratu, kancelaria pokój 1

zamówienie na: Zakup oraz dostawa książek dla biblioteki PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Zakup oraz dostawa książek dla biblioteki PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/6/01/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE, budynek Rektoratu, kancelaria pokój 1

zamówienie na: Usługa ubezpieczenia dla PWSTE. PAKIET I 1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2.Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 3.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk PAKIET II 1.Ubezpieczenia komunikacyjne PAKIET III 1. Ubezpieczenie w podróży zagranicznej

zamówienie na Usługa ubezpieczenia dla PWSTE. PAKIET I 1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2.Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 3.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk PAKIET II 1.Ubezpieczenia komunikacyjne PAKIET III 1. Ubezpieczenie w podróży zagranicznej

nr sprawy SIWZ NR 13/2019/N/Jarosław

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

cena powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Supra Brokers S.A. 54 - 118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1 - 2 piętro III

zamówienie na: Przygotowanie do druku, skład łamanie i druk pozycji książkowych

zamówienie na Przygotowanie do druku, skład łamanie i druk pozycji książkowych

nr sprawy DAG/ZO/4/01/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE, budynek Rektoratu, kancelaria pokój 1

zamówienie na: Świadczenie usług w zakresie prania wodnego na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Świadczenie usług w zakresie prania wodnego na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy AEPU/1/01/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

tryb zamówienia aukcja elektroniczna

rodzaj zamówienia Usługi

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowej drukarki do drukowania legitymacji studenckich i pracowniczych oraz komputera stacjonarnego do obsługi tej drukarki o parametrach wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - specyfikacji technicznej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

zamówienie na Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowej drukarki do drukowania legitymacji studenckich i pracowniczych oraz komputera stacjonarnego do obsługi tej drukarki o parametrach wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - specyfikacji technicznej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

nr sprawy DAG/ZO/2/01/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE, budynek Rektoratu, kancelaria pokój 1

zamówienie na: Zakup oraz dostawa podręczników dla biblioteki PWSTE w Jarosławiu

zamówienie na Zakup oraz dostawa podręczników dla biblioteki PWSTE w Jarosławiu

nr sprawy DAG/ZO/1/01/19

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert PWSTE, budynek Rektoratu, kancelaria pokój 1

zamówienie na: Przeprowadzenie kursów specjalistycznych i dokształcających dla kadry dydaktycznej Instytutu Ochrony Zdrowia

zamówienie na Przeprowadzenie kursów specjalistycznych i dokształcających dla kadry dydaktycznej Instytutu Ochrony Zdrowia

nr sprawy DAG/PN/17/18

zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij