Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu


ul. Czarnieckiego 16
37–500 Jarosław


tel.: (+48) 16 624 46 40
fax: (+48) 16 624 46 40


email: pwste@pwste.edu.pl


NIP: 7921794406
REGON: 650894385

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.12.2017

Statystyki strony Informacje podstawowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 4000
Jednostki administracyjne 1925
Kanclerz PWSTE 1059
Dyrektorzy Instytutów 1010
Rektor PWSTE 843
Biblioteka PWSTE 819
Finanse uczelni 785
Skład Senatu 703
Prorektorzy 700
Instytuty 647
Jednostki Międzyinstytutowe 531
Skład osobowy Rady Uczelni 256
Statystyki strony Prawo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulaminy 5610
Statut 1279
Status Prawny 662
Ochrona Danych Osobowych 534
Strategia rozwoju PWSTE 360
Uchwała nr 1/VI/18 336
Uchwała nr 4/VI/18 240
Uchwała nr 3/I/2019 239
Uchwała nr I/III/2018 227
Uchwała nr 3/I/2018 195
Uchwała nr 5/VI/18 195
Uchwała nr 14/IV/2018 193
Uchwała nr 2/I/2018 193
Uchwała nr 7/XII/18 188
Uchwała nr 12/IV/2018 186
Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej 182
Uchwała nr 3/V/2018 181
Uchwała nr 4/V/2018 181
Uchwała nr 1/I/2018 175
Uchwała nr 2/V/2018 172
Uchwała nr 8/XII/18 172
Zarządzenie nr 22/2018 172
Zarządzenie nr 11/2019 169
Uchwała nr 3/XII/18 168
Uchwała nr 13/IV/2018 167
Uchwała nr 1/IV/2018 166
Uchwała nr 1/V/2018 165
Uchwała nr 6/IV/2018 164
Uchwała nr 2/IV/2018 163
Uchwała nr 5/IV/2018 162
Uchwała nr 10/IV/2018 161
Uchwała nr 7/IV/2018 161
Uchwała nr 9/IV/2018 161
Uchwała nr 1/IV/2019 160
Uchwała nr 11/IV/2018 157
Uchwała nr 3/VI/18 156
Uchwała nr 1/XI/2018 155
Uchwała nr 4/IV/2018 154
Zarządzenie nr 12/2019 154
Zarządzenie nr 121/2018 154
Uchwała nr 8/IV/2018 152
Uchwała nr I/VII/2018 152
Uchwała nr 3/IV/2018 147
Uchwała nr 6/I/2019 143
Zarządzenie nr 39/2019 140
Uchwała nr 1/XII/18 139
Uchwała nr 2/VI/18 137
Uchwała nr 5/XII/18 133
Uchwała nr 4/IV/2019 131
Uchwała nr 4/I/2019 130
Statystyki strony Studia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kierunki studiów 4343
Programy studiów 529
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ważny komunikat 2502
Laboratorium sieci komputerowych 1637
Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych, wraz z przebudową i budową niezbędnych urządzeń budowlanych i infrastruktury technicznej na terenie PWSTE przy ul. Czarnieckiego 16 1314
DAG/PN/10/18 1126
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby PWSTE w Jarosławiu 990
DAG/PN/13/18 752
DAG/PN/14/18 740
DAG/PN/16/19 703
Wykonanie 41 katedr multimedialnych 677
DAG/PN/5/19 640
DAG/PN/17/19 635
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Laboratorium baz danych i systemów operacyjnych 629
Plan postępowań na rok 2019 568
DAG/PN/11/18 562
Remont łazienek Pater i I Piętro (strona zachodnia) w budynku Akademika VICTORIA 551
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 507
Zakup i dostawa materiałów biurowych 470
Skład, łamanie, przygotowanie do druku i druk pozycji książkowych 410
DAG/PN/15/19 373
Docieplenie stropu podwieszonego w budynku należącym do PWSTE w Jarosławiu 360
Dostawa kalendarzy książkowych, kalendarzy trójdzielnych oraz kalendarzyków na 2019 rok z logo PWSTE na każdym z egzemplarzy 339
Dostawa sprzętu komputerowego, telewizorów, projektorów i ekranów interaktywnych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu 303
Dostawa i montaż szlabanu z wysepką wykonaną ze stali 301
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów PWSTE w Jarosławiu 298
ADAPTACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO „J 3” NA POTRZEBY CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ DLA INSTYTUTU OCHRONY ZDROWIA 285
DAG/PN/1/19 284
Przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego na Poziomie B1/B2 dla 33 osoby oraz egzaminu na poziomie B2/C1 dla 3 osób oraz wydanie certyfikatów TELC 274
DAG/PN/2/19 270
DAG/ZO/10/03/19 266
Dostawa podręczników w ramach projektu 259
DAG/ZO/12/03/19 252
DAG/ZO/46/12/18 241
DAG/PN/17/18 240
Usługa tłumaczenia pisemnego 237
Dostawa sprzętu komputerowego 234
Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Foundation 230
Usługa konserwacji wind i platform w budynkach PWSTE w Jarosławiu 230
Dostawy podręczników w ramach projektu pn. „goCreative – interdyscyplinarni specjaliści branż kreatywnych” 226
Zakup i dostawa podręczników w ramach projektu 226
DAG/PN/4/2019 220
Przygotowanie do druku, skład łamanie i druk pozycji książkowych 220
Dostawa posiłków regeneracyjnych dla pracowników gospodarczych PWSTE w Jarosławiu 218
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć na kierunku Kosmetologia w PWSTE w Jarosławiu 216
Dostawa sprzętu oraz materiałów medycznych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu 215
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług jej dystrybucji dla obiektów PWSTE w Jarosławiu 215
Przeprowadzenie kursów specjalistycznych i dokształcających dla kadry dydaktycznej 214
Naprawa instalacji chłodniczej i wentylacyjnej budynku biblioteki 211
Dostawa komputerów stacjonarnych oraz oprogramowania powiększającego obraz dla osób słabowidzących na potrzeby PWSTE w Jarosławiu 208
Zakup oraz dostawa książek do biblioteki PWSTE w Jarosławiu 206
Remont sanitariatów na parterze i piętrze oraz remont kuchni na parterze i piętrze Budynku AKADEMIK VICTORIA 203
Statystyki strony Ogłoszenia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO STARSZEGO WYKŁADOWCY w Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 821
II Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Słowackiego 23 649
Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Słowackiego 23 628
Instruktor - podstawy pielęgniarstwa 513
Konkurs na stanowisko Głównego specjalisty w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 509
starszy wykładowca 435
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI (BUDOWNICTWO) 388
Starszy wykładowca - pedagogika 384
Instruktor - pielęgniarstwo 357
konkurs na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 313
Ogłaszenie konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie prac związanych z dydaktyką w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 283
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 279
Starszy wykładowca - finanse i rachunkowość 263
konkurs na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 217
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 217
Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora wizytującego w PWSTE w Jarosławiu 216
Profesor wizytujący - finanse i rachunkowość 210
Konkurs na stanowisko instruktora w PWSTE w Jarosławiu 209
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 200
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 199
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 195
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 184
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (zarządzanie) w PWSTE w Jarosławiu 182
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 173
Ogłoszenie konkursu na stanowisko instruktora - podstawy pielęgniarstwa, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 164
Konkurs na stanowisko lektora w PWSTE w Jarosławiu 162
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 162
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 162
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 160
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 159
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 155
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 152
Ogłoszenie konkursu na stanowisko instruktora - podstawy pielęgniarstwa 152
Ogłoszenie konkursu na stanowisko instruktora w PWSTE w Jarosławiu 151
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 149
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (finanse i rachunkowość) w PWSTE w Jarosławiu 147
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 144
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 141
Konkurs na stanowisko instruktora - geodezja i kartografia w PWSTE w Jarosławiu 138
Ogłoszenie konkursu na stanowisko lektora w Studium Języków Obcych 136
Konkurs na stanowisko instruktora - bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSTE w Jarosławiu 133
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy - budownictwo w PWSTE w Jarosławiu 133
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego - budownictwo w PWSTE w Jarosławiu 130
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 127
Konkurs na stanowisko instruktora w PWSTE w Jarosławiu 126
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 123
Konkurs na stanowisko instruktora w PWSTE w Jarosławiu 120
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (geodezja i kartografia) w PWSTE w Jarosławiu 120
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 120
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (geodezja i kartografia) w PWSTE w Jarosławiu 119

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij