Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu


ul. Czarnieckiego 16
37–500 Jarosław


tel.: (+48) 16 624 46 40
fax: (+48) 16 624 46 40


email: pwste@pwste.edu.pl


NIP: 7921794406
REGON: 650894385

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.12.2017

Statystyki strony Informacje podstawowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 4614
Jednostki administracyjne 2193
Kanclerz PWSTE 1193
Dyrektorzy Instytutów 1156
Rektor PWSTE 1004
Biblioteka PWSTE 989
Finanse uczelni 886
Prorektorzy 811
Skład Senatu 802
Instytuty 751
Jednostki Międzyinstytutowe 594
Skład osobowy Rady Uczelni 345
Statystyki strony Prawo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulaminy 6597
Statut 1497
Status Prawny 739
Ochrona Danych Osobowych 620
Strategia rozwoju PWSTE 426
Uchwała nr 1/VI/18 363
Uchwała nr 4/VI/18 279
Uchwała nr 3/I/2019 268
Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej 263
Uchwała nr I/III/2018 256
Zarządzenie nr 11/2019 219
Uchwała nr 5/VI/18 216
Uchwała nr 3/I/2018 213
Uchwała nr 7/XII/18 213
Uchwała nr 2/I/2018 212
Uchwała nr 14/IV/2018 211
Uchwała nr 12/IV/2018 204
Uchwała nr 3/V/2018 201
Uchwała nr 4/V/2018 201
Uchwała nr 8/XII/18 196
Uchwała nr 1/IV/2018 193
Uchwała nr 1/IV/2019 193
Uchwała nr 3/XII/18 193
Uchwała nr 1/I/2018 191
Zarządzenie nr 22/2018 191
Uchwała nr 1/V/2018 190
Uchwała nr 2/V/2018 190
Zarządzenie nr 121/2018 186
Uchwała nr 1/XI/2018 185
Uchwała nr 13/IV/2018 184
Uchwała nr 6/IV/2018 184
Uchwała nr 3/VI/18 183
Uchwała nr 10/IV/2018 182
Uchwała nr 2/IV/2018 182
Uchwała nr 7/IV/2018 182
Uchwała nr 5/IV/2018 179
Uchwała nr 9/IV/2018 179
Zarządzenie nr 39/2019 179
Uchwała nr 11/IV/2018 177
Zarządzenie nr 12/2019 176
Uchwała nr 4/IV/2018 172
Uchwała nr 6/I/2019 171
Uchwała nr 8/IV/2018 171
Uchwała nr I/VII/2018 170
Uchwała nr 3/IV/2018 166
Uchwała nr 1/XII/18 162
Uchwała nr 4/IV/2019 159
Uchwała nr 2/VI/18 158
Uchwała nr 4/I/2019 153
Uchwała nr 5/XII/18 152
Statystyki strony Studia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kierunki studiów 4939
Programy studiów 851
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ważny komunikat 2841
Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych, wraz z przebudową i budową niezbędnych urządzeń budowlanych i infrastruktury technicznej na terenie PWSTE przy ul. Czarnieckiego 16 1813
Laboratorium sieci komputerowych 1657
DAG/PN/10/18 1148
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby PWSTE w Jarosławiu 1005
DAG/PN/16/19 861
DAG/PN/13/18 795
DAG/PN/17/19 789
DAG/PN/14/18 787
Plan postępowań na rok 2019 744
Wykonanie 41 katedr multimedialnych 697
DAG/PN/5/19 665
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Laboratorium baz danych i systemów operacyjnych 651
DAG/PN/11/18 580
Remont łazienek Pater i I Piętro (strona zachodnia) w budynku Akademika VICTORIA 573
Zakup i dostawa materiałów biurowych 553
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 522
DAG/PN/15/19 486
Skład, łamanie, przygotowanie do druku i druk pozycji książkowych 425
Docieplenie stropu podwieszonego w budynku należącym do PWSTE w Jarosławiu 379
Dostawa kalendarzy książkowych, kalendarzy trójdzielnych oraz kalendarzyków na 2019 rok z logo PWSTE na każdym z egzemplarzy 353
Dostawa sprzętu komputerowego, telewizorów, projektorów i ekranów interaktywnych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu 349
Dostawa i montaż szlabanu z wysepką wykonaną ze stali 330
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów PWSTE w Jarosławiu 322
ADAPTACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO „J 3” NA POTRZEBY CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ DLA INSTYTUTU OCHRONY ZDROWIA 316
Przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego na Poziomie B1/B2 dla 33 osoby oraz egzaminu na poziomie B2/C1 dla 3 osób oraz wydanie certyfikatów TELC 316
DAG/PN/1/19 307
DAG/PN/2/19 299
DAG/ZO/10/03/19 294
Zakup wraz z dostawą chłodziarek z zamrażalnikiem oraz pralek przemysłowych do użytkowania w D.S ,,VICTORIA” w PWSTE w Jarosławiu 281
Dostawa podręczników w ramach projektu 279
Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Foundation 270
DAG/ZO/12/03/19 268
Usługa tłumaczenia pisemnego 265
DAG/PN/17/18 259
DAG/ZO/46/12/18 257
Usługa konserwacji wind i platform w budynkach PWSTE w Jarosławiu 252
Dostawa sprzętu komputerowego 251
Przygotowanie do druku, skład łamanie i druk pozycji książkowych 251
Dostawy podręczników w ramach projektu pn. „goCreative – interdyscyplinarni specjaliści branż kreatywnych” 243
Zakup i dostawa podręczników w ramach projektu 243
DAG/PN/4/2019 240
Dostawa posiłków regeneracyjnych dla pracowników gospodarczych PWSTE w Jarosławiu 239
Dostawa sprzętu oraz materiałów medycznych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu 236
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług jej dystrybucji dla obiektów PWSTE w Jarosławiu 236
Naprawa instalacji chłodniczej i wentylacyjnej budynku biblioteki 234
Przeprowadzenie kursów specjalistycznych i dokształcających dla kadry dydaktycznej 234
Dostawa gadżetów promujących funkcjonowanie programu Erasmus+ wraz ze znakowaniem na potrzeby PWSTE w Jarosławiu 233
Remont sanitariatów na parterze i piętrze oraz remont kuchni na parterze i piętrze Budynku AKADEMIK VICTORIA 232
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć na kierunku Kosmetologia w PWSTE w Jarosławiu 231
Statystyki strony Ogłoszenia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO STARSZEGO WYKŁADOWCY w Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 997
Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Słowackiego 23 793
II Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Słowackiego 23 695
starszy wykładowca 575
Instruktor - podstawy pielęgniarstwa 563
Konkurs na stanowisko Głównego specjalisty w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 562
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI (BUDOWNICTWO) 499
Starszy wykładowca - pedagogika 447
Instruktor - pielęgniarstwo 412
konkurs na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 386
Ogłaszenie konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie prac związanych z dydaktyką w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 371
Ogłoszenie konkursu na stanowisko lektora w Studium Języków Obcych 353
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 304
Starszy wykładowca - finanse i rachunkowość 292
konkurs na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 266
Ogłoszenie konkursu na stanowisko instruktora - podstawy pielęgniarstwa, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 244
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 240
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 240
Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora wizytującego w PWSTE w Jarosławiu 239
Konkurs na stanowisko instruktora w PWSTE w Jarosławiu 233
Profesor wizytujący - finanse i rachunkowość 228
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 225
Ogłoszenie konkursu na stanowisko instruktora - podstawy pielęgniarstwa 222
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 218
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (zarządzanie) w PWSTE w Jarosławiu 209
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 204
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 203
Konkurs na stanowisko lektora w PWSTE w Jarosławiu 189
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 188
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 186
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 184
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 183
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (finanse i rachunkowość) w PWSTE w Jarosławiu 178
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 177
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 176
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 176
Ogłoszenie konkursu na stanowisko instruktora w PWSTE w Jarosławiu 175
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 168
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 163
Konkurs na stanowisko instruktora - bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSTE w Jarosławiu 157
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy 157
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy - budownictwo w PWSTE w Jarosławiu 156
Konkurs na stanowisko instruktora - geodezja i kartografia w PWSTE w Jarosławiu 155
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego - budownictwo w PWSTE w Jarosławiu 153
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (geodezja i kartografia) w PWSTE w Jarosławiu 151
Konkurs na stanowisko instruktora w PWSTE w Jarosławiu 149
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 149
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy 147
Konkurs na stanowisko instruktora w PWSTE w Jarosławiu 144
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 144

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij