Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu


ul. Czarnieckiego 16
37–500 Jarosław


tel.: (+48) 16 624 46 40
fax: (+48) 16 624 46 40


email: pwste@pwste.edu.pl


NIP: 7921794406
REGON: 650894385

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.12.2017

Statystyki strony Informacje podstawowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3276
Jednostki administracyjne 1523
Kanclerz PWSTE 889
Dyrektorzy Instytutów 813
Biblioteka PWSTE 697
Rektor PWSTE 674
Finanse uczelni 652
Prorektorzy 569
Instytuty 546
Skład Senatu 538
Jednostki Międzyinstytutowe 444
Skład osobowy Rady Uczelni 157
Statystyki strony Prawo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulaminy 4098
Statut 989
Status Prawny 553
Ochrona Danych Osobowych 450
Strategia rozwoju PWSTE 290
Uchwała nr 4/VI/18 198
Uchwała nr I/III/2018 185
Uchwała nr 3/I/2019 184
Uchwała nr 14/IV/2018 169
Uchwała nr 3/I/2018 168
Uchwała nr 2/I/2018 167
Uchwała nr 5/VI/18 161
Uchwała nr 12/IV/2018 159
Uchwała nr 7/XII/18 157
Uchwała nr 3/V/2018 156
Uchwała nr 4/V/2018 155
Uchwała nr 1/I/2018 147
Uchwała nr 2/V/2018 145
Uchwała nr 1/VI/18 144
Zarządzenie nr 22/2018 144
Uchwała nr 13/IV/2018 143
Uchwała nr 1/IV/2018 141
Uchwała nr 1/V/2018 140
Uchwała nr 10/IV/2018 138
Uchwała nr 5/IV/2018 138
Uchwała nr 7/IV/2018 137
Uchwała nr 8/XII/18 136
Uchwała nr 2/IV/2018 134
Uchwała nr 11/IV/2018 133
Uchwała nr 6/IV/2018 133
Zarządzenie nr 11/2019 132
Uchwała nr 3/VI/18 131
Uchwała nr 4/IV/2018 131
Uchwała nr I/VII/2018 131
Uchwała nr 9/IV/2018 129
Uchwała nr 3/XII/18 128
Uchwała nr 8/IV/2018 128
Uchwała nr 1/XI/2018 127
Zarządzenie nr 121/2018 126
Uchwała nr 3/IV/2018 125
Zarządzenie nr 12/2019 124
Uchwała nr 5/XII/18 110
Uchwała nr 2/VI/18 109
Uchwała nr 6/I/2019 107
Zarządzenie nr 39/2019 107
Zarządzenie nr 120/2018 105
Uchwała nr 1/IV/2019 102
Uchwała nr 1/XII/18 102
Uchwała nr 4/XII/18 102
Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej 102
Statystyki strony Studia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kierunki studiów 3394
Programy studiów 252
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ważny komunikat 2034
Laboratorium sieci komputerowych 1593
DAG/PN/10/18 1072
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby PWSTE w Jarosławiu 951
DAG/PN/13/18 694
DAG/PN/14/18 673
Wykonanie 41 katedr multimedialnych 645
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Laboratorium baz danych i systemów operacyjnych 593
DAG/PN/11/18 531
Remont łazienek Pater i I Piętro (strona zachodnia) w budynku Akademika VICTORIA 506
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 485
Plan postępowań na rok 2019 436
Zakup i dostawa materiałów biurowych 392
Skład, łamanie, przygotowanie do druku i druk pozycji książkowych 381
Docieplenie stropu podwieszonego w budynku należącym do PWSTE w Jarosławiu 330
DAG/PN/5/19 309
Dostawa kalendarzy książkowych, kalendarzy trójdzielnych oraz kalendarzyków na 2019 rok z logo PWSTE na każdym z egzemplarzy 308
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów PWSTE w Jarosławiu 264
Dostawa i montaż szlabanu z wysepką wykonaną ze stali 263
ADAPTACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO „J 3” NA POTRZEBY CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ DLA INSTYTUTU OCHRONY ZDROWIA 250
DAG/PN/1/19 246
DAG/ZO/10/03/19 239
Dostawa podręczników w ramach projektu 233
DAG/PN/2/19 226
Przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego na Poziomie B1/B2 dla 33 osoby oraz egzaminu na poziomie B2/C1 dla 3 osób oraz wydanie certyfikatów TELC 226
DAG/ZO/12/03/19 224
DAG/PN/17/18 213
Dostawa sprzętu komputerowego 211
DAG/ZO/46/12/18 210
Usługa tłumaczenia pisemnego 207
Zakup i dostawa podręczników w ramach projektu 203
Dostawy podręczników w ramach projektu pn. „goCreative – interdyscyplinarni specjaliści branż kreatywnych” 200
Usługa konserwacji wind i platform w budynkach PWSTE w Jarosławiu 199
Przygotowanie do druku, skład łamanie i druk pozycji książkowych 191
Dostawa posiłków regeneracyjnych dla pracowników gospodarczych PWSTE w Jarosławiu 187
Dostawa sprzętu oraz materiałów medycznych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu 186
Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Foundation 185
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług jej dystrybucji dla obiektów PWSTE w Jarosławiu 181
Naprawa instalacji chłodniczej i wentylacyjnej budynku biblioteki 181
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć na kierunku Kosmetologia w PWSTE w Jarosławiu 180
Przeprowadzenie kursów specjalistycznych i dokształcających dla kadry dydaktycznej 179
Skład, łamanie, przygotowanie do druku i druk pozycji książkowej 178
Zakup oraz dostawa książek do biblioteki PWSTE w Jarosławiu 178
Zakup i dostawa podręczników 177
Skład, łamanie, przygotowanie do druku i druk pozycji książkowej 171
Skład, łamanie, przygotowanie do druku i druk pozycji książkowych 167
DAG/PN/4/2019 166
Remont sanitariatów na parterze i piętrze oraz remont kuchni na parterze i piętrze Budynku AKADEMIK VICTORIA 165
zakwaterowanie i wyżywienie studentów PWSTE - uczestników wizyty studyjnej 165
DAG/ZO/40/11/18 164
Statystyki strony Ogłoszenia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
II Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Słowackiego 23 589
Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Słowackiego 23 556
Instruktor - podstawy pielęgniarstwa 446
Konkurs na stanowisko Głównego specjalisty w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 444
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO STARSZEGO WYKŁADOWCY w Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 340
Starszy wykładowca - pedagogika 309
Instruktor - pielęgniarstwo 292
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 240
Starszy wykładowca - finanse i rachunkowość 225
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI (BUDOWNICTWO) 221
konkurs na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 204
Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora wizytującego w PWSTE w Jarosławiu 182
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 181
Profesor wizytujący - finanse i rachunkowość 175
Konkurs na stanowisko instruktora w PWSTE w Jarosławiu 170
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 165
konkurs na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 164
starszy wykładowca 164
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 161
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 161
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 158
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 141
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (zarządzanie) w PWSTE w Jarosławiu 139
Konkurs na stanowisko lektora w PWSTE w Jarosławiu 131
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 128
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 127
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 127
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 126
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 119
Ogłoszenie konkursu na stanowisko instruktora w PWSTE w Jarosławiu 118
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (finanse i rachunkowość) w PWSTE w Jarosławiu 117
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 117
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 114
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 113
Konkurs na stanowisko instruktora - geodezja i kartografia w PWSTE w Jarosławiu 111
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 107
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego - budownictwo w PWSTE w Jarosławiu 103
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy - budownictwo w PWSTE w Jarosławiu 98
Konkurs na stanowisko instruktora - bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSTE w Jarosławiu 94
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 93
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (geodezja i kartografia) w PWSTE w Jarosławiu 93
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 92
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (geodezja i kartografia) w PWSTE w Jarosławiu 92
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (geodezja i kartografia) w PWSTE w Jarosławiu 91
Konkurs na stanowisko instruktora w PWSTE w Jarosławiu 90
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 90
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 89
Ogłaszenie konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie prac związanych z dydaktyką w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 89
Konkurs na stanowisko instruktora w PWSTE w Jarosławiu 88
Konkurs na stanowisko instruktora w PWSTE w Jarosławiu 88

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij