Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu


ul. Czarnieckiego 16
37–500 Jarosław


tel.: (+48) 16 624 46 40
fax: (+48) 16 624 46 40


email: pwste@pwste.edu.pl


NIP: 7921794406
REGON: 650894385

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.12.2017

Statystyki strony Informacje podstawowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3725
Jednostki administracyjne 1804
Kanclerz PWSTE 999
Dyrektorzy Instytutów 926
Rektor PWSTE 775
Biblioteka PWSTE 763
Finanse uczelni 731
Prorektorzy 653
Skład Senatu 639
Instytuty 607
Jednostki Międzyinstytutowe 496
Skład osobowy Rady Uczelni 211
Statystyki strony Prawo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulaminy 5119
Statut 1188
Status Prawny 624
Ochrona Danych Osobowych 498
Strategia rozwoju PWSTE 330
Uchwała nr 1/VI/18 256
Uchwała nr 3/I/2019 223
Uchwała nr 4/VI/18 222
Uchwała nr I/III/2018 210
Uchwała nr 3/I/2018 182
Uchwała nr 14/IV/2018 181
Uchwała nr 5/VI/18 180
Uchwała nr 2/I/2018 179
Uchwała nr 7/XII/18 173
Uchwała nr 12/IV/2018 171
Uchwała nr 3/V/2018 168
Uchwała nr 4/V/2018 168
Zarządzenie nr 22/2018 161
Uchwała nr 1/I/2018 160
Uchwała nr 2/V/2018 157
Uchwała nr 8/XII/18 157
Uchwała nr 13/IV/2018 155
Zarządzenie nr 11/2019 155
Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej 154
Uchwała nr 1/IV/2018 153
Uchwała nr 1/V/2018 152
Uchwała nr 3/XII/18 152
Uchwała nr 2/IV/2018 150
Uchwała nr 10/IV/2018 149
Uchwała nr 5/IV/2018 149
Uchwała nr 6/IV/2018 148
Uchwała nr 7/IV/2018 148
Uchwała nr 9/IV/2018 146
Uchwała nr 1/IV/2019 145
Uchwała nr 11/IV/2018 144
Uchwała nr 3/VI/18 144
Uchwała nr 1/XI/2018 143
Uchwała nr I/VII/2018 142
Zarządzenie nr 12/2019 142
Uchwała nr 4/IV/2018 141
Zarządzenie nr 121/2018 141
Uchwała nr 8/IV/2018 139
Uchwała nr 3/IV/2018 135
Uchwała nr 6/I/2019 126
Uchwała nr 1/XII/18 125
Uchwała nr 5/XII/18 122
Zarządzenie nr 39/2019 122
Uchwała nr 2/VI/18 120
Uchwała nr 4/I/2019 117
Zarządzenie nr 120/2018 116
Statystyki strony Studia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kierunki studiów 4046
Programy studiów 417
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ważny komunikat 2283
Laboratorium sieci komputerowych 1623
DAG/PN/10/18 1109
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby PWSTE w Jarosławiu 977
DAG/PN/13/18 732
DAG/PN/14/18 717
Wykonanie 41 katedr multimedialnych 662
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Laboratorium baz danych i systemów operacyjnych 613
DAG/PN/5/19 592
DAG/PN/11/18 547
Remont łazienek Pater i I Piętro (strona zachodnia) w budynku Akademika VICTORIA 534
Plan postępowań na rok 2019 500
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 497
Zakup i dostawa materiałów biurowych 433
Skład, łamanie, przygotowanie do druku i druk pozycji książkowych 399
Docieplenie stropu podwieszonego w budynku należącym do PWSTE w Jarosławiu 344
Dostawa kalendarzy książkowych, kalendarzy trójdzielnych oraz kalendarzyków na 2019 rok z logo PWSTE na każdym z egzemplarzy 324
Dostawa i montaż szlabanu z wysepką wykonaną ze stali 285
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów PWSTE w Jarosławiu 284
DAG/PN/1/19 269
ADAPTACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO „J 3” NA POTRZEBY CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ DLA INSTYTUTU OCHRONY ZDROWIA 268
DAG/PN/17/19 268
Dostawa sprzętu komputerowego, telewizorów, projektorów i ekranów interaktywnych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu 265
DAG/PN/16/19 258
Przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego na Poziomie B1/B2 dla 33 osoby oraz egzaminu na poziomie B2/C1 dla 3 osób oraz wydanie certyfikatów TELC 255
DAG/ZO/10/03/19 254
Dostawa podręczników w ramach projektu 249
DAG/PN/2/19 246
DAG/ZO/12/03/19 239
DAG/PN/17/18 227
DAG/ZO/46/12/18 227
Dostawa sprzętu komputerowego 225
Usługa tłumaczenia pisemnego 224
Zakup i dostawa podręczników w ramach projektu 216
Usługa konserwacji wind i platform w budynkach PWSTE w Jarosławiu 213
Dostawy podręczników w ramach projektu pn. „goCreative – interdyscyplinarni specjaliści branż kreatywnych” 212
Przygotowanie do druku, skład łamanie i druk pozycji książkowych 206
DAG/PN/4/2019 205
Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Foundation 205
Dostawa posiłków regeneracyjnych dla pracowników gospodarczych PWSTE w Jarosławiu 204
Dostawa sprzętu oraz materiałów medycznych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu 204
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć na kierunku Kosmetologia w PWSTE w Jarosławiu 202
DAG/PN/15/19 198
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług jej dystrybucji dla obiektów PWSTE w Jarosławiu 197
Naprawa instalacji chłodniczej i wentylacyjnej budynku biblioteki 196
Dostawa komputerów stacjonarnych oraz oprogramowania powiększającego obraz dla osób słabowidzących na potrzeby PWSTE w Jarosławiu 193
Przeprowadzenie kursów specjalistycznych i dokształcających dla kadry dydaktycznej 192
Zakup oraz dostawa książek do biblioteki PWSTE w Jarosławiu 192
Skład, łamanie, przygotowanie do druku i druk pozycji książkowej 190
Zakup i dostawa podręczników 188
Statystyki strony Ogłoszenia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO STARSZEGO WYKŁADOWCY w Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 699
II Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Słowackiego 23 626
Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Słowackiego 23 584
Instruktor - podstawy pielęgniarstwa 491
Konkurs na stanowisko Głównego specjalisty w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 485
starszy wykładowca 372
Starszy wykładowca - pedagogika 360
Instruktor - pielęgniarstwo 328
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI (BUDOWNICTWO) 327
konkurs na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 277
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 261
Starszy wykładowca - finanse i rachunkowość 251
Ogłaszenie konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie prac związanych z dydaktyką w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 237
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 201
Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora wizytującego w PWSTE w Jarosławiu 200
Profesor wizytujący - finanse i rachunkowość 196
konkurs na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 195
Konkurs na stanowisko instruktora w PWSTE w Jarosławiu 187
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 184
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 181
Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 178
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 172
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (zarządzanie) w PWSTE w Jarosławiu 163
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 161
Konkurs na stanowisko lektora w PWSTE w Jarosławiu 149
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 148
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 145
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 145
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 143
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 140
Ogłoszenie konkursu na stanowisko instruktora w PWSTE w Jarosławiu 137
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 136
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 135
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (finanse i rachunkowość) w PWSTE w Jarosławiu 132
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 132
Konkurs na stanowisko instruktora - geodezja i kartografia w PWSTE w Jarosławiu 125
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 124
Ogłoszenie konkursu na stanowisko instruktora - podstawy pielęgniarstwa, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 119
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy - budownictwo w PWSTE w Jarosławiu 118
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego - budownictwo w PWSTE w Jarosławiu 117
Konkurs na stanowisko instruktora - bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSTE w Jarosławiu 115
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 112
Konkurs na stanowisko instruktora w PWSTE w Jarosławiu 108
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (geodezja i kartografia) w PWSTE w Jarosławiu 107
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (geodezja i kartografia) w PWSTE w Jarosławiu 107
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (geodezja i kartografia) w PWSTE w Jarosławiu 107
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w PWSTE w Jarosławiu 107
Ogłoszenie konkursu na stanowisko instruktora - podstawy pielęgniarstwa 107
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 106
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWSTE w Jarosławiu 105

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij